Urząd Miejski wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców

Od poniedziałku, 25 maja br., zmieniają się reguły bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym. Wiele spraw będzie można załatwić osobiście, ale pod pewnymi rygorami, uzasadnionymi ciągle występującym zagrożeniem epidemicznym.

Zgodnie z komunikatem Sekretarza Gminy Brzeg Dolny Katarzyny Zagórskiej z dnia 22 maja, w budynku oficyny (wejście B) zostanie utworzony punkt obsługi klienta, a w budynku głównym Urzędu Miejskiego (DOK) będzie można załatwiać sprawy związane z działalnością gospodarczą oraz potwierdzeniem profilu zaufanego.
Spotkania z burmistrzem będą się odbywały w każdy wtorek, ale trzeba się będzie na nie umawiać telefonicznie, za pośrednictwem sekretariatu.

Osoby załatwiające sprawy bezpośrednio w urzędzie będą zobligowane do stosowania powszechnie obowiązujących rygorów sanitarnych, w tym dezynfekcji rąk, a urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej będą przyjmować klientów tylko w wyznaczonych miejscach. W pomieszczeniach urzędu w jednym czasie będzie mógł przebywać tylko jeden interesant.

Informujemy, iż nadal można telefonicznie umawiać się z urzędnikami na konkretną godzinę oraz załatwiać sprawy za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wysyłając wiadomość na adres: um@brzegdolny.pl.

wm

Polecamy