Uroczyste otwarcie biura poselskiego posła Sławomira Piechoty

W odremontowanym budynku dworca PKP otwarte zostało biuro poselskie posła na sejm Sławomira Piechoty. Uroczystemu otwarciu towarzyszył burmistrz Stanisław Jastrzębski, zastępca burmistrza Paweł Pirek, senator Jarosław Duda – przewodniczący wrocławskiej Platformy Obywatelskiej oraz zaproszeni goście. Poseł Sławomir Piechota zapowiedział jak będzie wyglądało funkcjonowanie nowo otwartego biura.
Senator Jarosław Duda podziękował serdecznie za współpracę władzom miasta i zapowiedział, że również będzie do dyspozycji mieszkańców, którzy będą chcieli spotkać się i porozmawiać w kwestii polityki społecznej i senioralnej.
Od teraz mieszkańcy Brzegu Dolnego będą mogli kierować swoje sprawy i problemy bezpośrednio do parlamentarzystów, którzy mają bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie problemów dolnobrzeskiej społeczności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej slawomirpiechota.pl.

Polecamy