Tytuł honorowy Profesora Oświaty

W 2017 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia osób. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Wyróżnieni tym tytułem pedagodzy stanowią autorytet, a swoją postawą kreują wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

16 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jedyny w województwie dolnośląskim i pierwszy w powiecie wołowskim, tytuł honorowy Profesora Oświaty z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, otrzymała Krystyna Adaśko, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

Polecamy