Trwa naprawa koła młyńskiego w Starym Dworze

220616605_5976834982387035_3649575445356247491_n

W dawnym młynie w Starym Dworze prowadzone są prace renowacyjne koła wodnego i systemu przekładni. Wyremontowanymi mechanizmami będzie poruszać symulator ruchu, umożliwiający demonstrowanie działania podzespołów napędu młyna w atrakcyjnej, dynamicznej formie.

Młyn w Stary Dworze powstał w 1891 r. i działał nieprzerwanie do 1953 r. Po zaprzestaniu działalności, młynarz zakazał dzieciom likwidacji młyna i sprzedaży jego elementów. Możemy go podziwiać do dziś w niezmienionej formie. Potencjał edukacyjny miejsca dostrzegł pasjonat lokalnej historii Jerzy Więcławski, który wraz ze stowarzyszeniem „Jodłowy Młyn” od 2017 r. tworzy w tym miejscu zagrodę edukacyjną. Odbywają się w niej różnorodne warsztaty poświęcone dawanej wsi, adresowane głównie do młodszych zwiedzających.

Niestety, upływ czasu miał niekorzystny wpływ na stan techniczny niektórych elementów tego jedynego, zachowanego do dziś na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich, młyna wodnego z wewnętrznym kołem wodnym śródsiębiernym. Unikatowe koło wodne i system przekładni wymagały niezwłocznego remontu, ponieważ w dotychczasowym stanie nie mogły być uruchamiane, a sprawne działanie tych mechanizmów ma kluczowe znaczenie podczas prezentacji sposobu działania młyna. Odnowione mechanizmy do celów demonstracyjnych będą wprawiane w ruch za pomocą wolnobieżnego mikronapędu.

Po zakończeniu prac remontowych w młynie będą prowadzone zajęcia edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych – najmłodszych dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Całościowy koszt zaplanowanych prac wynosi 24 tys. zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie 20 tys. zł w ramach zadania „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich”.

wm

214411447_4427aaa607040583617_8575229726303236179_n

Projekt grantowy pn. „Jodłowy Młyn na szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich” realizowany w ramach zadania pn. „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Polecamy