Szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek urodzonych w 2008 roku

szczepionka

Zbliża się termin zgłaszania uczennic do szczepień przeciwko HPV. W tym roku szczepieniami zostaną objęte dziewczęta urodzone w 2008 roku, zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy Brzeg Dolny. Szczepienia w całości są  finansowane z budżetu Gminy Brzeg Dolny.

Szczepienia są dobrowolne. Zostaną nimi objęte uczennice, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia.
Rodzice dziewczynek urodzonych w 2008 roku otrzymają formularz deklaracji do wypełnienia drogą elektroniczną, poprzez dziennik elektroniczny.
Informacje na temat szczepienia wraz z formularzem deklaracji o wyrażeniu zgody na szczepienie znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, w zakładce Program szczepień przeciwko HPV oraz na stronach internetowych szkół.

Zeskanowane i wypełnione deklaracje rodzice mogą wysłać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek) na adresy e-mailowe:

lub złożyć w sekretariatach szkół lub w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, w budynku oficyny przy ul. Kolejowej 29,  I piętro, pokój nr 105.

Gmina Brzeg Dolny od 2012 roku realizuje program szczepień przeciwko HPV, adresowany do uczennic szkół podstawowych , zamieszkałych i zameldowanych w Gminie Brzeg Dolny. Szczepienia przeciwko HPV są obecne w polskim kalendarzu szczepień zalecanych.

Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV można pobrać ze strony bip.brzegdolny.pl.

Polecamy