Święto Edukacji Narodowej

Obchodzony co roku Dzień Edukacji Narodowej, to wydarzenie świętowane wyjątkowo uroczyście. Od ponad 40 lat podziękowania za trud pracy dydaktycznej kierowane są do wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w gminie Brzeg Dolny zorganizowano przyjęcia i apele, w których uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci szkół.

W Sali Kameralnej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury zastępca burmistrza Paweł Pirek oraz dyrektor Domu Kultury Danuta Chłód podziękowali nauczycielom za trud wykonywanej pracy oraz wręczyli pedagogom Nagrody Burmistrza. Nagrodę otrzymali nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi.
Dla wszystkich nauczycieli i gości wystąpili bracia Adam i Michał Wróblewscy, którzy zagrali utwory z repertuaru muzyki klasycznej.

Dzień Edukacji Narodowej był również uroczyście obchodzony w Jodłowicach. Na tę uroczystość zaproszeni zostali pierwsi nauczyciele i absolwenci Szkoły Podstawowej w Jodłowicach. Dla jednych było to spotkanie sentymentalne a dla młodszych uczestników – historyczne. Wszyscy jednak doskonale się bawili uczestnicząc w lekcjach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Starodworskich Aktywistów oraz zwiedzając zachowane eksponaty w Jodłowym Młynie. Była to wyjątkowa podróż w czasie do dawnych lat szkolnych.

Po atrakcjach w Jodłowym Młynie, w Szkole Podstawowej w Jodłowicach odbyła się dalsza część uroczystości, na której wręczone zostały dyplomy dla wszystkich zasłużonych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dla wszystkich zaproszonych gości, dzieci ze szkoły podstawowej przygotowały krótki program artystyczny, można było również obejrzeć przygotowaną wystawę pod nazwą „z Wiejskiej Szkoły w wielki Świat”.

Polecamy