Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada, w Szkole Podstawowej nr 6 obchodzono Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

Z tej okazji już po raz kolejny Szkolny Zespół ds. Profilaktyki zorganizował dla uczniów klas IV-VI zajęcia profilaktyczne.

Program zajęć miał na celu podniesienie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia tytoniu i możliwości zagrożeń związanych z czynnym i biernym paleniem oraz zwiększenie świadomości społeczności szkolnej odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Podczas tegorocznych warsztatów dzieci uczestniczyły w pogadankach, dotyczących negatywnych skutków palenia, a także w dyskusjach. Z zaangażowaniem uczniowie wykonywali plakaty, rozwiązywali quizy oraz krzyżówki.

Podczas zajęć uczniowie gromadzili argumenty przemawiające za niepaleniem tytoniu, a także zaprezentowali wcześniej przygotowane scenki, plansze i prezentacje multimedialne, promujące zdrowy styl życia i nawiązujące do Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Podjęte już w tak młodym wieku działania profilaktyczne przyczyniają się do kształtowania odpowiedzialności za własne zdrowie, owocują unikaniem biernego palenia, a także skutkują w przyszłości negatywnym nastawieniem do palenia tytoniu.

Polecamy