Stypendia dla uzdolnionych uczniów tematem komisji

P2950073

Komisja Oświaty oraz Komisja Sportu i Rekreacji na posiedzeniu 8 września obradowała nad rozpatrzeniem wniosków o stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. Kolejnym z omawianych punktów spotkania była realizacja wakacyjnego programu dla dzieci i młodzieży przygotowanego przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury oraz MOSiR.

W roku 2020 w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczniowie naszych szkół będą mogli uzyskać stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne. W tym roku ocena nadesłanych zgłoszeń była utrudniona ze względu na pandemię koronawirusa, przez którą nie odbyło się wiele konkursów czy zawodów, na których uczniowie mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami w danej dziedzinie. Zasady przyznawania stypendiów pozostają jednak niezmienne: uczeń starający się o nie musi osiągnąć bardzo dobrą średnią w nauce, wykazać się ponadprzeciętną wiedzą z danego przedmiotu, czego potwierdzeniem mają być wysokie miejsca w zawodach, konkursach czy olimpiadach. Standardowo brano pod uwagę wyniki z ubiegłego roku szkolnego. Z nadesłanych zgłoszeń komisja zaopiniowała dwa stypendia naukowe oraz jedno za osiągnięcia w sporcie. Stypendium będzie wypłacane w formie comiesięcznego świadczenia pieniężnego. W te wakacje, mimo pandemii, zarówno Dolnobrzeski Ośrodek Kultury jak i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym przygotowały bogatą ofertę zajęć. MOSiR otworzył dla wszystkich chętnych skatepark, korty tenisowe czy pływalnię Aquasport, gdzie dzieci mogły brać udział w zorganizowanych grach i konkursach sprawnościowych. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury wraz ze stowarzyszeniem Propago zorganizował cykl pn. „Dolnobrzeskie Spotkania Ludowe”. W każdym tygodniu dzieci mogły oglądać seanse w kinie Odra. Odbywały się różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci, jak np. kulinarne warsztaty z ze zwyciężczynią Master Chef Junior Pauliną Foremny, warsztaty teatralne czy zajęcia plastyczno-manualne. Podczas posiedzenia komisji, na której obecna była naczelnik Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Bołdyn, szczegółowo omówiono również funkcjonowanie placówek oświatowych od nowego roku szkolnego w ścisłym reżimie sanitarnym.

sj

Polecamy