Spotkanie Komisji Budżetu i Gospodarki

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki, w trakcie którego radni opiniowali projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie gminy na 2019 r. oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej, miało miejsce we wtorek 19 listopada. Komisja pochyliła się nad projektem uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w wysokości 40 tysięcy złotych na zadanie polegające na budowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Godzięcin. Najwięcej jednak uwagi oraz rozmów poświęcono na przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, ważnego dochodu gminy oraz istotnego wydatku z punktu widzenia mieszkańca gminy oraz przedsiębiorców prowadzących w gminie Brzeg Dolny działalności. Wszystkie uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i trafia one na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym, która odbędzie się w czwartek 21 listopada. W posiedzeniu Komisji wziął udział Burmistrz Brzegu Dolnego, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Referatu Podatków Lokalnych UM w Brzegu Dolnym.

Inf.

Polecamy