Sołtysi na Spotkaniu Noworocznym w Urzędzie

W ubiegłym tygodniu w Sali Kameralnej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury odbyło się Noworoczne Spotkanie sołtysów i rad sołeckich z władzami samorządowymi.
Jego celem było podsumowanie ubiegłorocznej działalności stowarzyszeń wiejskich i rad sołeckich oraz nakreślenie zadań na rok 2018.

Burmistrz podkreślił jak ważne zadania wykonują sołtysi zarządzający sołectwami w gminie Brzeg Dolny. Jest to trudna praca, ale konieczna aby mówić o rozwoju wsi, odpowiednio wykorzystując zaplanowane budżety.

Całoroczne podsumowanie działalności pokazało, że rok 2017 obfitował w różnego rodzaju działania inwestycje, realizowane z funduszu sołeckiego. To ponad milion złotych, przeznaczonych  na działalność kulturalno–oświatową w trzynastu dolnobrzeskich sołectwach, na wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt czy na drobne prace inwestycyjne.

Gmina w 2017 roku przeznaczyła 700 tys. zł na budowę i remont dróg wiejskich. Szczegółowy plan przedstawił naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego Zdzisław Jakubowski.

Jaki będzie ten rok dla dolnobrzeskiej wsi? Oby jak najlepszy.

Polecamy