Sołtys Żerkowa reprezentował powiat wołowski w Brukseli

Sołtys Żerkowa Marian Kołodziejczyk pojechał do Brukseli na wizytę studyjną przedstawicieli województwa dolnośląskiego i opolskiego. Pan Marian był jedynym sołtysem z powiatu wołowskiego, który został zakwalifikowany do wyjazdu przez organizatora – Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Spotkania podczas wyjazdu odbywały się w siedzibach Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy podczas spotkań i prelekcji zapoznawali się z rolą i funkcjonowaniem Komisji Europejskiej, aktualnymi wyzwaniami Unii Europejskiej, z przyszłością wspólnej polityki rolnej, unijnymi programami rozwoju obszarów wiejskich, polityką regionalną KE, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu na obszarach wiejskich. Znalazł się też czas, aby zobaczyć na żywo na telebimie przesłuchania Janusza Wojciechowskiego – kandydata PiS na unijnego komisarza.

Zdaniem M. Kołodziejczyka jedną z ważniejszych rzeczy, która była poruszana na spotkaniach, a którą należy wprowadzać na polskich wsiach, jest dostosowanie się do zaleceń dotyczących odchodzenia od węgla i drzewa na rzecz fotowoltaniki. – Będą duże dotacje na instalowanie paneli – mówi sołtys. – Zamierzam wprowadzić to rozwiązanie u siebie już w przyszłym roku. Będę to samo sugerował mieszkańcom Żerkowa, gdyż panele zwracają się w krótkim czasie. Uważam, że jest to opcja lepsza nawet od gazu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Wizyta miała miejsce w dniach 30 września – 2 października br. Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wytypowało do uczestnictwa w niej 24 przedstawicieli z wspomnianych dwóch województw – 12 sołtysek i 12 sołtysów. Gratulujemy panu Marianowi, że znalazł się w tym gronie.

mwk

Polecamy