Sołtys Godzięcina Dorota Jaśkowska oraz Pogalewa Wielkiego Monika Wiśniewska wyróżnione

Dzień Sołtysa, który przypada w pierwszym wiosennym miesiącu, stał się okazją do zorganizowania siódmej już edycji Konkursu „Sołtys Roku”. Uroczysta gala podsumowująca tę inicjatywę odbyła się w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Gminę Brzeg Dolny reprezentowały dwie panie – sołtys Godzięcina Dorota Jaśkowska oraz sołtys Pogalewa Wielkiego Monika Wiśniewska.
Uroczystość odbyła się w Sali Głównej Hotelu Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. Wojewoda życzył wszystkim sołtysom wytrwałości i odwagi w realizowaniu kolejnych zadań oraz pomysłów na nowe inicjatywy. Paweł Hreniak wręczył wszystkim sołtysom listy gratulacyjne, a laureatom okolicznościowe statuetki Sołtys Roku 2016.
– Chciałybyśmy serdecznie podziękować burmistrzowi Brzegu Dolnego za wyróżnienie i nominację na Sołtysa Roku. Podziękowania składamy również na ręce naszych Rad Sołeckich oraz mieszkańcom naszych wsi. Bez Was nie byłoby to możliwe – mówiły nominowane sołtyski z naszej gminy.
Pierwszym etapem konkursu są nominacje, dokonywane przez wójtów i burmistrzów. W tym roku wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ponad 100 kandydatur. Galę konkursu Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys Roku 2016” uświetnił występ zespołu „Gieni Dudki”. Podczas uroczystości Wojewoda Paweł Hreniak wręczył też odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pani Genowefie Golinowskiej z Nadolic Wielkich.
Jarosław Iskra

Polecamy