Sołectwa aktywne mimo epidemii

Swietlica-Pyszaca

Sytuacja w roku bieżącym znacząco wpłynęła na aktywność w sołectwach, a stan budżetu gminy przełożył się na wysokość funduszu sołeckiego. Mimo trudności mieszkańcy terenów wiejskich nie zaprzestali działań. O mijający rok zapytaliśmy Barbarę Moszczyńską i sołtysów z naszej gminy.

Barbara Moszczyńska, inspektor w Referacie Rolnictwa:
– Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku dla wszystkich sołectw gminy Brzeg Dolny nastąpiło na poziomie około 74 proc. W tym roku budżetowym sytuacja gmin jest wyjątkowa ze względu na epidemię koronawirusa. W związku z tym fundusz nie został zrealizowany, jak co roku, w całości. Z oczywistych względów zrezygnowano z organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych, które stanowią około 30 proc. nie zrealizowanego funduszu.
Dzięki funduszowi mieszkańcy mogą realizować często niewielkie, ale ciekawe i potrzebne projekty, a przede wszystkim te, które są przez nich samych oczekiwane. Dlatego zachęcam mieszkańców do czynnego udziału w planowanych inwestycjach. Wspólne zaplanowanie i wykonanie zadania jest gwarancją, że inwestycja realizowana z pieniędzy funduszu będzie przez mieszkańców wykorzystana. Moim zdaniem do najcenniejszych inicjatyw zrealizowanych przez sołectwa z budżetu gminy w trudnym roku 2020 możemy zaliczyć zagospodarowanie nieistniejącego stawu wraz z przyległym terenem w sołectwie Bukowice, wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grodzanowie, remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Godzięcinie, odnowienie placu zabaw w sołectwie Pogalewo Małe, wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Pyszącej, rewitalizacja stawu w sołectwie Radecz, zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wały, zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych dla sołectw Naborów, Pogalewo Małe, Radecz. Wszystkie sołectwa bardzo rzetelnie realizowały swoje inicjatywy. Dziękuję sołtysom za tak dużą, jak na ten trudny przecież czas, aktywność. Chciałam również podziękować za współpracę Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który przyczynił się również do realizacji wielu działań na obszarach wiejskich.

Jacek Księżnik, sołtys Pyszącej:
– Rok 2020 to  trudny okres. Wiele przedsięwzięć musiało zostać zmienionych czy odwołanych. Pysząca w tym roku to przede wszystkim zamknięcie przedsięwzięcia realizowanego przez gminę – budowy świetlicy wiejskiej. Wszelkie środki, jakie mieliśmy do zadysponowania na ten rok w  ramach funduszu sołeckiego, wykorzystaliśmy na wyposażenie świetlicy. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dopiąć to przedsięwzięcie.

Monika Wiśniewska, sołtys Pogalewa Wielkiego:
– Rok 2020 był bardzo ciężki. W sołectwie oprócz działań w ramach funduszu sołeckiego wykonano korytko spustowe na osiedlu, tzw. barakach. Napisane zostało pismo o zakupienie piłkochwytu i tu bardzo dziękuję władzy za zakup, w imieniu swoim jak i drużyny piłkarskiej Kusy Pogalewo. Następnym bardzo ważnym działaniem w naszym sołectwie było usunięcie dzikiego wysypiska na starej nieczynnej cegielni w Pogalewie Wielkim. Podsumować również należy pracę naszego Stowarzyszenia, które działa prężnie.

Pogalewo-Wielkie

W ramach projektu „Działaj Lokalnie” został odmalowany klub, za co dziękuję wolontariuszkom. Chciałbym podziękować panu prezesowi Arkadiuszowi Łuczakowi oraz pracownikom zakładu ZGK za całoroczną współpracę. Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć władzy miasta oraz wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia: wielu radosnych przeżyć, spotkań z bliskimi, odpoczynku od trosk i wyzwań życia codziennego, wzajemnej troski, a Nowy 2021 Rok niech będzie dla Was rokiem pomyślności, sukcesów oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Piotr Kułaga, sołtys Naborowa:
– W sołectwie Naborów w bieżącym roku mieliśmy bardzo wiele planów co do realizacji środków z funduszu sołeckiego. Niestety sytuacja, którą obecnie mamy, ograniczyła w dużym stopniu wydatki, a przez to cele, które zaplanowaliśmy, zostały ograniczone do minimum.
W planach mieliśmy organizację II Biegu św. Anny, który niewątpliwie w roku 2019 cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2020 uczestnictwem w wydarzeniu były zainteresowane ościenne sołectwa. Mam nadzieję ze w przyszłym roku sytuacja epidemiczna unormuje się i nie będzie problemu z organizacją tego – mam nadzieję cyklicznego – wydarzenia w naszej miejscowości.
W ramach funduszu sołeckiego zakupiliśmy ławki, które zamontujemy na terenie sołectwa już niebawem. Zainwestowaliśmy również w profesjonalny traktor ogrodowy, który umożliwi nam w sposób ekonomiczny utrzymywać tereny zielone na terenie wsi. Jest to niewątpliwie dobra inwestycja i mam nadzieję, że posłuży sołectwu długie lata. W planach na przyszły rok mamy dokończenie remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Ponadto już na wiosnę zaplanowaliśmy stopniowo tworzyć na terenie miejscowości zielone azyle z nasadzeniami oraz miejscami do wypoczynku. Modernizacja boiska do piłki siatkowej również uznaliśmy za priorytet planując fundusz na rok 2021. Na przyszłość wzięliśmy sobie za cel zabytkową latarnię Lufthansy, która jest unikatem w naszej okolicy i niewątpliwie może stanowić atrakcję turystyczną w naszej gminie.

Jan Sychla, sołtys Jodłowic:
– W 2020 roku w sołectwie Jodłowice zrealizowano z funduszu sołeckiego przedsięwzięcia, które miały na celu integrację mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturowych. W tym celu odbyły się dwa wydarzenia kulturalne. 
Drugim przedsięwzięciem było kształtowanie wizerunku wsi. Dbaliśmy o zieleń przy świetlicy, zakupiliśmy środki i akcesoria ogrodowe. Zakupione również zostały ławki, które zostaną umieszczone przy świetlicy. Zakupienie nowego sprzętu AGD również poprawiło standard naszej świetlicy. 
Za pomoc w porządkowaniu terenu wokół świetlicy i za zaangażowanie w sprawy naszej wsi chciałbym podziękować mieszkańcom, na których zawsze można liczyć, oraz radzie sołeckiej. 

Ignacy Gajda, sołtys Radecz:
– W roku 2020 sołectwo Radecz przeprowadziło niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć.
W okolicy świetlicy gmina przekazała sołectwu działkę nr 198, 18 arów o statusie nieużytku. Zasypanie działki pozwoliło utworzyć dodatkowy parking, ziemia pozyskana została od firmy budującej rondo Godzięcin.

Radecz-4

W ramach działań zakupiono gazony, donice do posadzenie kwiatów i ozdobnych krzewów. Koszt krzewów wyniósł 1500 zł. Działania zmierzały do poprawienia estetyki wsi i jej wizerunku. Zakupiono również sadzonki drzewek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów, traw. Nowe nasadzenia ozdobiły teren wzdłuż alejki w obrębie placu świetlicy w stronę „Zielonki”, koło stawu za kościołem, w nowym miejscu wypoczynku koło stawu ppoż. Dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Radecz, które pozyskało fundusze na projekt „Promujemy, upiększamy, do Radecza zapraszamy”postawiono altanę, stół oraz ławki w obrębie świetlicy wiejskiej. Nie wszystkie przedsięwzięcia sołectwa Radecz mogły być zrealizowane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Dorota Jaśkowska, sołtys Godzięcina
– Mijający rok to głównie prace w naszej świetlicy. Wnętrze zostało pomalowane, a w jednym z pomieszczeń zainstalowany został nowy klimatyzator. Dzięki środkom pozyskanym z ARiMR przez nasze koło gospodyń wiejskich, wnętrze świetlicy zyskało nowe karnisze i zasłony. Dziękuję wszystkim, którzy swoją praca i zaangażowaniem przyczynili się do upiększenia świetlicy w naszej miejscowości, życząc jednocześnie wszystkim zdrowych i spokojnych świąt.

Polecamy