Sesja Rady Powiatu – Liceum jednak będzie

W poniedziałek 31 lipca radni rady powiatu wołowskiego 9 głosami „za” przy 8 głosach przeciwnych, zlikwidowali Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym i wchodzące w jogo skład gimnazjum. A przy 9 głosach przeciw i 8 „za” radni odrzucili uchwałę o likwidacji liceum ogólnokształcącego im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
Przeciw likwidacji liceum byli: Wacław Kwiek, Marek Gajos, Józef Szumilas, Zbigniew Skorupa, Dorota Jaśkowska, Wioletta Krakowska, Marek Cukrowski, Anna Grzechowiak i Łukasz Ciołek.
Zanim doszło do głosowania, dyskusja nad  trzema uchwałami była bardzo gorąca i wielowątkowa…
Przewodniczący Rady Kazimierz Pakulski udzielił głosu burmistrzowi Stanisławowi Jastrzębskiemu, który nie tylko przypomniał historię rozmów ze starostą na temat przyszłości szkoły, ale też zaapelował do radnych o pozostawienie szkoły mieszkańcom Brzegu Dolnego.

Dzisiejsza sytuacja szkoły jest bardzo trudna. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku na polecenie starostwa nie przeprowadzono naboru. Co będzie dalej z „Ossolińczykiem”? Na to pytanie w dalszym ciągu trudno jest odpowiedzieć. Burmistrz Brzegu Dolnego zaproponował przeniesienie klasy liceum z Zespołu Szkół Zawodowych do szkoły przy ul. Wilczej.
Starostwo ma problem ze znalezieniem stosownego rozwiązania. Konieczny jest dialog z władzami gminy Brzeg Dolny i znalezienie wyjścia z sytuacji.

Podczas tej sesji radni wysłuchali sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii i kierownika SANEPID-u, podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, wieloletniej prognozie finansowej i w sprawie emisji obligacji, uznali też za bezzasadne dwie skargi na działalność starosty powiatu wołowskiego.

Polecamy