Ruszają szkoły i przedszkola

Fabryczne_Przedszkole1_foto

Od 25 maja placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Brzeg Dolny rozpoczną funkcjonowanie w reżimie sanitarnym. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół i przedszkoli.

Informacja dla rodziców/opiekunów w sprawie uruchomienia placówek oświatowych i klubiku dziecięcego w reżimie sanitarnym.

Opracowana została procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii koronawirusa na terenie przedszkoli samorządowych, szkół i klubiku dziecięcego. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Do piątku 22 maja do godz. 12.00 należy złożyć deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola, klubiku lub szkoły. Placówki oświatowe będą czynne od  6.30 do 16.00. Przyprowadzanie dzieci odbywa się do godz. 8.00.

Ilość miejsc w placówkach:

 1. Klubik dziecięcy – 12
 2. Przedszkole nr 1 – 44
 3. Przedszkole nr 3 – 36
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
  – Przedszkole nr 4 – 48
  – Szkoła Podstawowa klasy I-III – 36
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
  – Przedszkole nr 2 – 45
  – Szkoła Podstawowa klasy I-III – 30
 6. Szkoła w Pogalewie
  – Punkt Przedszkolny – 8
  – Szkoła Podstawowa klasy I-III – 12
 7. Szkoła Podstawowa nr 5
  – zerówka – 12
  – szkoła podstawowa – 24

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli /szkół i klubiku uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

 • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

 • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
 • dziecko osoby samotnie wychowującej,
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do placówki do 22 maja 2020 r. do godz. 12.00. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu na adres e-mail placówki lub wrzucić do skrzynki pocztowej.
O dostarczenie oryginału deklaracji prosimy podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.
Rodzice dzieci szkolnych, którzy chcą skorzystać z możliwości wykupienia obiadów w stołówce szkolnej, proszeni są o wypełnienie cotygodniowej deklaracji i opłacenie kosztów wyżywienia 7 zł/ dzień. Przyjmuje się tygodniowy okres rozliczeniowy.
Żłobek Miejski Nr 1 pozostaje zamknięty.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie burmistrza w sprawie otwarcia placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny w okresie reżimu sanitarnego.
 2. Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID.
 3. Informacja dla rodziców.
 4. Procedura na wypadek stwierdzenia zakażenia.
 5. Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej.
 6. Deklaracja – oświadczenia.
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Polecamy