Ruch na drodze z Radecza do Godzięcina już w październiku?

Droga-Radecz-Godziecin-(2)

Przebudowa skrzyżowania dróg DW340 i DP1353D oraz odcinka drogi DP1353, biegnącej w kierunku Radecza przebiega zgodnie harmonogramem.

Jak informuje Łukasz Mielnik z Biura Prasowego firmy STRABAG (wykonawcy prac) zakończono już roboty ziemne w zakresie ciągu głównego (ronda i chodnika) oraz wzmocniono podłoże pod jezdnię ronda. Aktualnie układane są przepusty pod jezdnią oraz elementy infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, trwają też prace brukarskie. W najbliższym czasie rozpocznie się profilowanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię bitumiczną.

Prowadzone prace drogowe od wielu tygodni utrudniają mieszkańcom Godzięcina i Bukowic dojazd do Brzegu Dolnego. Wykonawca deklaruje, że jeśli utrzymają się korzystne warunki atmosferyczne, to na początku października rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej na drodze w kierunku Brzegu Dolnego i na rondzie. Po zakończeniu tych prac, pod koniec października, ma zostać wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu, czyli przejazd od ronda w kierunku Radecza. Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia któregokolwiek z wylotów ronda.  

– Doceniamy wyrozumiałość mieszkańców, którzy z powodu inwestycji muszą sobie radzić z dojazdami. Nie można było prowadzić przebudowy bez zamknięcia drogi. Na szczęście ta przejściowa sytuacja powoli dobiega końca, a na skrzyżowaniu, na którym dochodziło w przeszłości do wielu poważnych kolizji, po zakończeniu prac powinno być już bezpiecznie – mówi burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek.

Do końca roku wykonawca planuje wykonanie wszystkich elementów konstrukcji drogowej oraz chodników.

wm

Polecamy