Rozpoczął się 3 etap odmrażania gospodarki

Powoli wracamy do normalności, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Od dziś otwarte są salony kosmetyczne oraz fryzjerskie 💇‍♂️ Można będzie również udać się do restauracji 

Oprócz tego, od 18 maja:
– można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– otwarte placówki i instytucje z bazą noclegową oraz działalnością opiekuńczo-edukacyjną (schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe, świetlice środowiskowe),
– jest zgoda na działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
– można wznowić pracę na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
– umożliwiona została produkcja nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
– dozwolone jest prowadzenie indywidualnych zajęcia na uczelniach artystycznych

Polecamy