Rozmowy w sprawie Ossolińczyka

Rozmowy w sprawie Ossolińczyka

4 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wołowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty Janusza Dziarskiego z władzami Brzegu Dolnego: burmistrzem Pawłem Pirkiem, z-cą burmistrza Arturem Michałkiem oraz przew. Rady Miejskiej Andrzejem Lechem.

Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania naboru do Ossolińczyka. Burmistrz Paweł Pirek podkreślał, że gmina Brzeg Dolny chce przejąć na siebie zadanie prowadzenia szkoły. Jak mówił – zależy nam na szybkim rozpoczęciu organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Ossolińczyku. Ta szkoła jest potrzebna naszej młodzieży.

Członkowie Zarządu Powiatu podkreślili, że również zależy im na umożliwieniu uruchomienia szkoły. Czasu nie jest zbyt dużo, ponieważ do 1 marca trzeba porozumieć się co do formuły przekazania tego zadania oraz odpłatności za budynek szkoły.
Kolejne spotkanie w sprawie Ossolińczyka odbędzie się 18 stycznia.

bk

Polecamy