Rozmawiali o programie współpracy

Program wspolpracy (2)

W czwartek, 4 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu programu współpracy gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń. Reprezentujący Urząd Miejski inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Piotr Smelkowski przedstawił założenia projektu programu współpracy na przyszły rok i zachęcał przedstawicieli organizacji do składania ewentualnych propozycji zmian w dokumencie.

– Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest przyjmowany corocznie. Projekt programu na 2022 rok jest już przygotowany. Jak każdy tego typu dokument zawiera cele współpracy. Dla mnie jednym z najistotniejszych z nich jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że właśnie ten cel oddaje ten kierunek, w którym gmina tę współpracę powinna prowadzić. Ponadto w programie przedstawione są forma i charakter współpracy. Jeśli chodzi o współpracę finansową, to dokument reguluje m.in. przydzielanie organizacjom wszelkiego rodzaju dotacji na zlecone zadania publiczne – wyjaśniał znaczenie programu współpracy Piotr Smelkowski.

Program wspolpracy (1)

Podczas spotkania zaprezentowano też strategię organizacji pozarządowych z terenu gminy Brzeg Dolny, wypracowaną w ramach PROO oraz rozmawiano o pomyśle utworzenia gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wokół ostatniego tematu zawiązała się dyskusja.

– Współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi gminy Brzeg Dolny układa się bardzo dobrze. Pełnomocnik do spraw kontaktów z NGO-sami jest nam bardzo przychylny i w wielu sprawach niezwykle pomocny. Rada Działalności Pożytku Publicznego mogłaby tę dobrą współpracę dodatkowo ułatwić – powiedziała Krystyna Laszkiewicz ze Stowarzyszenia Propago.

– Utworzenie w Brzegu Dolnym takiej rady jest warte rozważenia. Powołanie tego typu organu mogłoby usprawnić konsultacje dotyczące tworzenia prawa miejscowego, które w jakimś stopniu dotyczy organizacji pozarządowych. Projekty uchwał byłyby wtedy konsultowane z radą, a nie z poszczególnymi organizacjami – ocenił pomysł Piotr Smelkowski.

wm / fot. Olga Groner

Polecamy