Rozlicz się z Fiskusem

Rozlicz się z Fiskusem

To już ostatnie dni składania zeznań podatkowych za 2015 rok.
Pierwsze cztery miesiące każdego roku kalendarzowego, to bardzo ważne miesiące w roku podatkowym zarówno dla podatników, jak i pracowników Administracji Podatkowej. W okresie od stycznia do końca kwietnia każdy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym.
W tym roku ostateczny termin składania zeznań podatkowych przypada na dzień 2 maja. W celu umożliwienia złożenia zeznania podatkowego większej liczbie podatników, w tym roku zostaną wydłużone godziny pracy wszystkich urzędów skarbowych w całej Polsce. W dniach 28 i 29 kwietnia Urząd Skarbowy w Wołowie czynny będzie od 7.30 do18.00.

Tym, którzy czekają do ostatniej chwili przypominamy, że  zeznania roczne można też składać przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego a wszelkie informacje nt. składania  zeznań przez internet dostępne są na stronie  Urzędu Skarbowego www.us.sisco.info i www.finanse.mf.gov.pl w zakładce e-deklaracje

1. Elektronicznie tj. wysłanie zeznania podatkowego za pośrednictwem Internetu, co można zrobić w dogodnym czasie i miejscu. Deklarację elektroniczną można złożyć za pomocą następujących narzędzi:

·     formularzy elektronicznych dostępnych na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze lub

·     aplikacji „e-Deklaracje Desktop” umożliwiającej tylko osobom fizycznym wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podpisanych danymi autoryzującymi. W celu skorzystania z tego narzędzia należy pobrać aplikację „e-Deklaracje Desktop” ze strony internetowej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/do-pobrania/ lub

·     wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR – usługa „wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego” polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku jest to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015, z której podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Usługa PFR dostępna jest na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/.

W celu skorzystania z drogi elektronicznej do złożenia zeznania podatkowego za 2015 r. podatnik musi przygotować następujące dane autoryzujące: identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r. lub wartość „0” (zero), gdy za 2014 r. nie było złożone zeznanie. Więcej informacji o wyżej wymienionych narzędziach do składania zeznań drogą elektroniczną można znaleźć na Portalu Podatkowym http://www.finanse.mf.gov.pl/pp.

Ponadto, jeżeli ktoś chciałby wysłać swoje zeznanie podatkowe elektronicznie, a nie ma możliwości z powodu braku połączenia z Internetem, braku sprzętu informatycznego, itp. może to zrobić w Urzędzie Skarbowym w Wołowie, gdyż istnieją dwa stanowiska przeznaczone wyłącznie dla podatników do tego celu.

Polecamy