Roczna odprawa policyjna

Tradycyjnie z początkiem nowego roku w Komisariacie Policji w Brzegu Dolnym odbyła się odprawa podsumowująca wyniki rocznej pracy policjantów. W odprawie oprócz funkcjonariuszy Komisariatu, uczestniczył komendant powiatowy Mariusz Haryk, jego zastępca Waldemar Piekarski oraz  burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski.

Komendant  dolnobrzeskiego Komisariatu Paweł Adamczak poprzez prezentację multimedialną przedstawił dane statystyczne za rok ubiegły.
Głównym zadaniem policji jest ograniczanie i zwalczanie przestępczości. System oceny efektywności pracy kryminalnej jednostek policji dotyczy między innymi siedmiu kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. I tak np. na terenie naszej gminy w roku 2017 kradzieży z włamaniem było 27, o 10 więcej niż w roku 2016, kradzieży pojazdów było 8 – o 6 więcej niż rok wcześniej. Liczba ujawnionych wykroczeń w roku 2017 wyniosła 916.
Jak mówił w swoim wystąpieniu Paweł Adamczak, w minionym roku w dolnobrzeskim komisariacie funkcjonariusze przeprowadzili 140 postępowań przygotowawczych z czego 132 zakończono. 54 z nich zakończyły się aktem oskarżenia. Przeprowadzono 55 postępowań sprawdzających z czego 51 zakończono.
Podsumowując efektywność policjantów realizujących zadania o charakterze prewencyjnym, w minionym roku na terenie gminy Brzeg Dolny policjanci interweniowali 2079 razy. Były to przede wszystkim interwencje w miejscach publicznych ale również tak zwane interwencje domowe. Funkcjonariusze wylegitymowali 7147osób, 472 osoby ukarali mandatem karnym.
Oprócz tego policjanci zrealizowali 19 akcji prewencyjnych oraz działań pod hasłem „Porządek i bezpieczeństwo”. W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” „ Bezpieczne wakacje” czy „Bezpieczne ferie” przeprowadzono spotkania z dziećmi w przedszkolach i młodzieżą szkolną.
Komendant podziękował burmistrzowi Brzegu Dolnego za wsparcie finansowe przy zakupie elementów odblaskowych dla dzieci. Podziękował również za przekazanie funduszy na służby płatne czyli patrole i za pomoc finansową, dzięki której możliwy był zakup pojazdu oznakowanego.

Roczna odprawa policyjna była okazją do podziękowania wszystkim policjantom za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej. Bardzo dobrze ocenił ją obecny na spotkaniu komendant powiatowy Mariusz Haryk. Docenił wkład mundurowych w prowadzone postępowania przygotowawcze, pracę wykrywczą i zwalczanie przestępczości.
Komendant powiatowy podziękował dzielnicowemu Tomaszowi Trojanowskiemu, którego praca została doceniona i wyróżniona  w konkursie „Dzielnicowy Roku” organizowanym w Garnizonie Dolnośląskim. Dziękował również burmistrzowi za wsparcie wszelkich inicjatyw, które służą społeczności lokalnej. Podkreślił też dobrą współpracę samorządu z policją.

Komendant dolnobrzeskiego Komisariatu Paweł Adamczak w mieniu wszystkich funkcjonariuszy podziękował za  pozytywną ocenę pracy policjantów.

Polecamy