Remont nowej siedziby ZGK

Remont nowej siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Urazkiej przebiega zgodnie z założonym planem. Obecnie trwają prace wykończeniowe, kładzione są kafelki w łazienkach, podwieszane są sufity, podłączone zostało ogrzewanie. Budynek już został w całości otynkowany. Przez kilka następnych miesięcy będą trwały prace wokół budynku. Powstanie parking dla klientów oraz miejsce dla zakładowego sprzętu i pojazdów.
Zakończenie pac remontowych zaplanowano na koniec marca. W kwietniu rozpoczną się prace związane z wyposażaniem biur w niezbędny sprzęt i zaplecza dla pracowników.

Ciężko jeszcze powiedzieć, kiedy rozpocznie się przeprowadzka do nowej siedziby, z budynku naprzeciw oraz z ulicy Ogrodowej – z dawnej siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Stary budynek przy ul. Urazkiej będzie pełnił funkcję zaplecza warsztatowego.
Budynek dawnej piekarni PSS „Społem” po latach niebytu i częściowej ruiny otrzymał „nowe życie”. Przekształcony i zrewitalizowany pełnić będzie nową funkcję przez kolejne długie lata.

Polecamy