Razem Bezpieczniej

360 sztuk worków odblaskowych trafi wkrótce do najmłodszych uczniów szkół podstawowych w gminie Brzeg Dolny. W czwartek w Urzędzie Miejskim burmistrz Paweł Pirek oficjalnie przekazał zakupione przez gminę worki, na ręce komendanta Policji Grzegorza Zarwańskiego.
Jak podkreślił burmistrz, bezpieczeństwo dzieci jest dla gminy zadaniem priorytetowym. Już wcześniej w trosce o bezpieczeństwo swoich najmłodszych obywateli, gmina zakupiła dla przedszkoli i szkół odblaskowe kamizelki. Służą one dzieciom podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Dzięki nim dzieci są bardziej widoczne na drodze a przy tym bezpieczniejsze.
W ramach współpracy z Komisariatem Policji, teraz gmina sfinansowała zakup odblaskowych worków.

Dzieci już od najmłodszych lat na zajęciach m.in. z udziałem policjantów, uczą się zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Wiedzą też, że bardzo ważne jest posiadanie elementów odblaskowych, dzięki którym jesteśmy bardziej widoczni na drodze.
Komendant policji podziękował burmistrzowi za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli w gminie.

Współpraca gminy z policją trwa od kilku lat i wpisuje się w ogólnopolski program „Razem bezpieczniej”. Współdziałając z Policją władze gminy udowadniają, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo najmłodszych. Podarowane przez gminę odblaskowe worki będą rozdawane za pośrednictwem funkcjonariuszy podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i pogadanek m.in. na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Polecamy