Ranking miesięcznika Perspektywy

Czasopismo dla młodzieży „Perspektywy” to miesięcznik, w którym młodzi ludzie stojący przed wyborem ścieżki edukacyjnej mogą zapoznać się nie tylko z ofertą danej placówki, ale również zobaczyć, na którym miejscu w rankingu ogólnopolskim znalazła się dana szkoła czy uczelnia. Rankingi te ogłaszane są zawsze na początku roku.
Miłym zaskoczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół było wyróżnienie w postaci brązowej tarczy, przyznawane szkole, która uplasuje się wśród 500 najlepszych szkół średnich w całej Polski. Dolnobrzeski Ossolińczyk zajął w rankingu 420 miejsce.

Kryteria brane pod uwagę podczas zestawienia szkół ponadpodstawowych to wyniki uczniów osiągnięte z egzaminów maturalnych, zarówno z przedmiotów podstawowych jak i rozszerzonych, oraz liczba laureatów olimpiad ogólnopolskich.

Poziom nauczania w Powiatowym Zespole Szkół im. J.M. Ossolińskiego jest na wysokim poziomie czego potwierdzeniem jest nie tylko tegoroczne wyróżnienie, ale też bardzo dobre wyniki w rankingu z lat ubiegłych.

Polecamy