Radni Powiatu ponownie podjęli uchwały o likwidacji Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego

Rada Powiatu na dzisiejszej XX sesji głosami koalicji – 9 za, 7 przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się – podjęła dwie uchwały dotyczące zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym. Przypomnijmy, że uchwały o likwidacji obydwu szkół podjęte zostały 21 grudnia ubiegłego roku przy protestach uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Brzegu Dolnego.
Więcej na ten temat już wkrótce na stronie www.brzegdolny.pl oraz w na kanale TVBD.

Z treścią obydwu uchwał Rady Powiatu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.
http://bip.powiatwolowski.pl/?id=4461

Polecamy