Rada Miejska pożegnała burmistrza

Rada Miejska oficjalnie podziękowała Stanisławowi Jastrzębskiemu za 10 lat sprawowania funkcji Burmistrza miasta i gminy Brzeg Dolny. Dobrze funkcjonująca gmina jak podkreślił Stanisław Jastrzębski jest efektem pracy wielu osób.
Podziękowania złożono również zastępcy burmistrza Pawłowi Pirkowi, który już za kilka dni obejmie urząd Burmistrza Brzegu Dolnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech podziękował Lidii Kosztowny za sprawowanie urzędu skarbnika oraz Monice Charłampowicz pełniącej funkcję sekretarza gminy. Wszyscy radni otrzymali upominki oraz kwiaty. Na ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej, podziękowania na ręce burmistrza Stanisława Jastrzębskiego złożyli: Danuta Chłód dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, Beta Sokolska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Artur Michałek dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Janusz Malik dyrektor Kompleksu Hotelowo – Sportowego Rokita oraz Zdzisław Jakubowski – Naczelnik wydziału infrastruktury w Brzegu Dolnym.

 

Polecamy