Projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi

Co roku przyjmuje się program współpracy z organizacjami pozarządowymi dlatego też tematem poruszonym na spotkaniu Komisji Spraw Społecznych było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”.

Projekt przedstawił podinspektor ds. Organizacji pozarządowych Piotr Smelkowski. Ustawa określa co w programie musi się znaleźć, czyli cele nadrzędne oraz szczegółowe. Na komisji dyskutowano o trzech dodatkowych punktach które mają być wprowadzone do projektu ustawy, czyli: nieodpłatnym użyczaniu organizacją pozarządowym pomieszczeń sportowych lub sprzętów za zgodą Gminy, promowanie działalności organizacji przez materiały informacyjno-promocyjne zamieszczane w lokalnej prasie i na stronie www.brzegdolny.pl, prowadzenie wyodrębnionej strony poświęconej tematyce pozarządowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek, który zostanie przedstawiony na najbliższej sesji rady miejskiej już w czwartek 21 listopada.

Polecamy