Projekt restrukturyzacji Powiatowego Centrum Medycznego

Piotr Burdach na sesji Rady Powiatu Wołowskiego

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Piotr Burdach podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Wołowskiego przedstawił projekt restrukturyzacji spółki, z którym 6 grudnia zapoznało się zgromadzenie wspólników.
Swoją koncepcję uzdrowienia powiatowej służby zdrowia oparł o główne założenia powstającego Funduszu Modernizacji Szpitali, zwłaszcza w zakresie dofinansowywania szpitali powiatowych na poziomie modernizacji bazy sprzętowej i lokalowej.

Powiatowe Centrum Medyczne funkcjonuje w pięciu budynkach, z czego tylko jeden względnie spełnia stawiane przed nim wymogi. Obecne budynki szpitalne, ze względu na swój wiek, takich wymagań nie spełniają i planowanie w nich długoterminowej działalności wiąże się z koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów. Strategia rozwoju spółki, zaprezentowana przez prezesa PCM-u opiera się więc w głównej mierze na przeniesieniu działalności szpitalnej do jedynego budynku, który na taką działalność pozwoli bez ponoszenia wysokich nakładów, czyli do budynku, w którym obecnie mieści się przychodnia w Brzegu Dolnym.

Całość wystąpienia Piotra Burdacha można zobaczyć na kanale YouTube Powiatu Wołowskiego

Polecamy