Program grantowy DAR OZE

Fundacja DAR OZE to organizacja zajmująca się przede wszystkim budową oraz modernizacją infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. DAR OZE prowadzi również działania w zakresie przygotowywania projektów budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z poprawą efektywności energetycznej. Na zorganizowanym spotkaniu dotyczącym dofinansowania na piece, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, mieszkańcy domków jednorodzinnych z gminy Brzeg Dolny mogli dowiedzieć się jak dokładnie wygląda możliwość skorzystania z projektu. Spotkanie prowadził Dariusz Skrobisz – założyciel Fundacji DAR OZE. Na zebraniu z mieszkańcami obecny był również naczelnik infrastruktury Brzegu Dolnego Zdzisław Jakubowski, który wyjaśnił dlaczego oferta Fundacji DAR OZE będzie najbardziej korzystna dla mieszkańców, którzy wymieniając starą instalację grzewczą przejdą na korzystanie z energii fotowoltaicznej.

Aby wziąć udział w programie należało najpóźniej do 8 lutego wypełnić odpowiedni wniosek, który był równoznaczny z zadeklarowaniem chęci wzięcia udziału w projekcie. Skorzystanie z dofinansowania wiąże się z wymianą głównego źródła energii cieplnej i zastąpieniu go pompą ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Po złożeniu odpowiednich dokumentów, trzeba czekać kilka miesięcy na decyzję w sprawie przyznania grantu. Jeżeli Fundacja DAR OZE otrzyma grant z Unii europejskiej na projekt zastąpienia starych instalacji grzewczych ekologicznym źródłem ciepła, mieszkańcy którzy zgłoszą się do programu dostaną zwrot 85% kosztów nowej instalacji grzewczej, czyli do 35 tys. zł. Pozostała część to wkład własny.

SJ

Polecamy