Próbny egzamin ósmoklasisty

W kwietniu zostanie przeprowadzony pierwszy egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę ósmą musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Każdy nowy egzamin wywołuje wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ogrom emocji, rodzi obawy, pytania i wątpliwości. Dlatego aby dobrze przygotować się do tego właściwego egzaminu, wcześniej przeprowadzane są testy próbne. W szkołach podstawowych w całej Polsce od środy uczniowie ósmych klas pisali próbny egzamin przygotowany przez Wydawnictwo Nowa Era. Najpierw był test z języka polskiego, drugiego dnia uczniowie zmierzyli się z matematyką a na koniec z językiem obcym.

Próbny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego jest opracowany ściśle pod kątem kwietniowego egzaminu. Realizuje praktyczne podejście do nauki, zapewnia intensywny trening zadaniowy, daje poczucie bezpieczeństwa, że przygotowania do nowego egzaminu będą efektywne i na czas.

W 2019 roku odbędzie się również ostatni egzamin gimnazjalny.

Polecamy