Próbny egzamin ósmoklasistów

egzamin

W kwietniu przyszłego roku, uczniowie klas 8, będą pisać pierwszy poważny sprawdzian. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty zadecydują o tym do jakiej szkoły dostaną się absolwenci szkół podstawowych. W Brzegu Dolnym we wtorek, punktualnie o godzinie 9 rozpoczęto pisanie próbnych egzaminów ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Warto jednak napisać go jak najlepiej aby mieć możliwość wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Próbne egzaminy trwały trzy dni. W każdym dniu uczniowie pisali sprawdzian z innego przedmiotu. We wtorek ósmoklasiści pisali test z języka polskiego, drugiego dnia czekał na nich egzamin z matematyki. Trzydniowy maraton egzaminów zakończył język obcy nowożytny.

Polecamy