Prezes Burdach: Liczę na mądrość wszystkich wspólników

Piotr_Burdach

Rozmowa z Piotrem Burdachem, prezesem Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie.

Jak przedstawia się aktualna sytuacja finansowa spółki PCM?

Zależy, jak kto chce na nią patrzeć. Obecna strata spółki, po siedmiu miesiącach roku 2020, to nieco ponad 600 tys. zł, zaś w tym samym okresie roku 2019 wynosiła przeszło 2 mln zł. Wpływ na to miały zarówno mniejsze koszty działalności spółki, pomimo konieczności wydatkowania znacznych środków w związku z pandemią COVID-19, ale też rozliczanie spółki w części produktów według 1/12 kontraktu rocznego. O ile ten ostatni element może wpłynąć na pogorszenie sytuacji spółki w przyszłości, to jednocześnie spółka będzie mogła skorzystać z „tarczy finansowej” w związku z utratą przychodu. Na chwilę obecną spółka jest wypłacalna i może realizować swoje statutowe działania. Oczywiście niebagatelny wpływ będzie miało pokrycie straty za rok 2019 przez właścicieli spółki.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło plan restrukturyzacji PCM-u tuż po ogłoszeniu stanu epidemii, czyli w wyjątkowo trudnym okresie dla służby zdrowia. Czy pomimo tego udało się zrealizować jakieś podstawowe założenia tego dokumentu? 

Realizujemy sprawy drobne, podnoszące efektywność działania spółki. Wobec oporu gminy Wołów i ciągle trwającej pandemii przesuwa się termin wykonania remontu pomieszczeń po oddziale ginekologiczno-położniczym i przeniesienia tam oddziału wewnętrznego. Pandemia spowodowała też zamrożenie uruchamiania Funduszu Modernizacji Szpitali, a przez to ciągle jeszcze nie możemy aplikować o środki na przebudowę Przychodni Specjalistycznej w Brzegu Dolnym i budowę nowego bloku operacyjnego. Sytuacja jest bardzo płynna i być może będzie wymagała dokonywania zmian w Planie Restrukturyzacji. Ale o tym pierwsi usłyszą właściciele.

Gmina Wołów, w odróżnieniu od pozostałych wspólników, ociąga się z działaniami w sprawie dokapitalizowania PCM-u. Jakie mogą być tego konsekwencje i czy istnieje jeszcze szansa na porozumienie w tej sprawie?

Liczę na mądrość wszystkich właścicieli spółki, w tym także gminy Wołów. Dokapitalizowanie spółki jest niezbędne pomimo poprawy jej sytuacji finansowej, chociażby z powodu zagrożeń wynikających z niewykonywania kontraktu w związku z pandemią. Z drugiej strony jednak niedokapitalizowanie jej niesie określone następstwa wynikające z Kodeksu spółek handlowych, związane z zarzutami do wspólników, bądź określonego wspólnika, dotyczącymi działania na szkodę spółki. Jestem jednak przekonany, że do takiej drastycznej sytuacji nie dojdzie.

Powoli wkraczamy w okres zachorowań na grypę. Kiedy rozpoczną się bezpłatne szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób 60+, zamieszkujących gminę Brzeg Dolny? Jak zgłosić swoje zainteresowanie szczepieniem?

Sytuacja ze szczepieniami nieco się skomplikowała z kilku powodów. Pierwszym są zmiany w ustawie refundacyjnej, które osobom w wieku powyżej 75 lat pozwalają wypisać szczepionkę Vaxigrip Tetra w ramach listy S, czyli za darmo. Osobom powyżej 65. roku życia gwarantują tą szczepionkę przy odpłatności 50 procent. Osobom z niektórymi chorobami i kobietom w ciąży ustawa gwarantuje szczepionkę Influvac także przy odpłatności 50 procent. Gmina Brzeg Dolny szczepionkę do programu musiałaby kupić za 100 procent jej wartości, co mogłoby być uznane za niegospodarność. Do tego dochodzi ekstremalny brak szczepionek na rynku. Musimy sensownie ułożyć te klocki, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla pacjentów przy zachowaniu dyscypliny finansów publicznych. W tej sprawie proszę jeszcze o trochę cierpliwości.

Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakiś zasadniczych zmian w zakresie dostępu do usług medycznych, świadczonych przez PCM?

Aktualnie, w związku z pandemią, nie planujemy zamykania, także czasowego, żadnego z zakresów naszej działalności. Jeżeli będziemy realizować Plan Restrukturyzacji, również nie będziemy niczego likwidowali, choć być może zmienimy miejsce udzielania świadczeń. Istotnych zmian nie przewidujemy także jeśli dojdzie do korygowania Planu, zwłaszcza w krótkim okresie.

wm

Polecamy