Prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym

W tym roku prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym rozpoczęto od wycinania części drzew i krzewów. Zagrażają one odwiedzającym cmentarz ludziom, oraz uszkadzają pomniki podczas silnego wiatru. Zakład Gospodarki Komunalnej zdecydował się na ich wycinkę.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej przypomina o zakazie sadzenia drzew i krzewów przy grobach. Po latach stają się one uciążliwym problemem.
Prace związane z wycinką drzew i krzewów to drobne prace, które poprzedzają przeprowadzenie wielu inwestycji na terenie cmentarza. W ubiegłym roku cmentarz został powiększony o dodatkowe 5 hektarów, został wykonany również płot i chodnik.

Burmistrz Brzegu Dolnego chce w ciągu kilku lat przeznaczyć kolejne pieniądze z budżetu gminy m.in. na rozbudowę parkingów wokół nekropolii, powiększenie kaplicy cmentarnej, budowę alejek w nowej części cmentarza oraz budowę kolumbarium, czyli specjalnej ściany na pochówki urnowe.
W planie jest również budowa płotu od bramy głównej w kierunku ronda. Natomiast przed bramą wjazdową na cmentarz ma zostać wymieniona kostka brukowa. Powiększona ma być kaplica cmentarna, w której miałyby odbywać się msze pogrzebowe. Wyeliminuje to utrudnienia na drogach podczas przejazdu konduktów pogrzebowych.
Być może już wkrótce zostanie rozwiązany problem z parkowaniem samochodów przy cmentarzu – zwłaszcza w dniu 1 listopada. Trwają rozmowy z zarządem ogrodów działkowych na temat przekazania gminie terenu nieużytkowanych działek.
Prace na cmentarzu mają być realizowane etapowo, głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

 

Polecamy