Pożegnanie maturzystów w ZSZ

W Zespole Szkół Zawodowych w ubiegłym tygodniu uroczyście pożegnano tegorocznych maturzystów. To był ostatni dzień w szkole dla uczniów III klasy Liceum i czwartej klasy Technikum.
Oprócz uczniów i nauczycieli, byli też rodzice i zaproszeni goście-przedstawiciele starostwa powiatowego i gminy Brzeg Dolny.

Wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły Małgorzata Staniszewska, która jako pierwsza zwróciła się do absolwentów. Jak mówiła – jesteście absolwentami szkół, które noszą imię Komisji Edukacji Narodowej, jesteście częścią społeczności, która jest spadkobiercą pewnych wartości, z optymizmem patrzcie w przyszłość i dokonujcie słusznych wyborów –

Życzenia sukcesów i realizacji planów życzył też absolwentom wicestarosta Władysław Boczar i zastępca burmistrza Paweł Pirek.

– Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera wam przepustkę na inny świat jakim są studia wyższe – mówił w swoim wystąpieniu zastępca burmistrza.

Później przyszedł czas na nagrody dla najlepszych uczniów w szkole. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrodę starosty otrzymał Dawid Szydłowski z Liceum i Maciej Duzel z Technikum.  Nagrodę burmistrza zaś otrzymał Krystian Robak z Technikum i Damian Ochmański z Liceum.
Rodzicom najzdolniejszych uczniów wręczono listy gratulacyjne od dyrektora.

Nauczyciele wręczyli również upominki uczniom, którzy reprezentowali szkołę na zawodach sportowych, w konkursach przedmiotowych  a także  za udział w licznych akcjach charytatywnych m.in. w akcjach honorowego oddawania krwi i wspieranie Stowarzyszenia HDK Rokita poprzez wolontariat.

Tego dnia padło wiele ciepłych słów do absolwentów. Uczniowie młodszych klas wręczyli kończącym szkołę koleżankom i kolegom drobny upominek.
Czas kształcenia w dolnobrzeskiej zetce dobiegł końca. Teraz nie pozostaje nic innego, jak trzymać  kciuki za wyniki z egzaminu dojrzałości.

Polecamy