Pożegnanie dyrektora na 45. Sesji RM

Radni Brzegu Dolnego obradowali w środę na 45. Sesji Rady Miejskiej.
Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów a także od złożenia podziękowań Panu Piotrowi Smelkowskiemu, dyrektorowi nieistniejącego już Powiatowego Zespołu Szkół.
Słowa podziękowania za pracę i walkę o szkołę złożył dyrektorowi burmistrz Stanisław Jastrzębski. Szkoda tylko, że o podziękowaniach zapomniał organ prowadzący szkołę, czyli Starosta Powiatowy Maciej Nejman i wicestarosta Władysław Boczar. Warto nadmienić, że podobnie było 11 lat temu kiedy to po 25 latach pracy w tym 18 lat na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, odchodził Pan Paweł Pirek – dziś zastępca burmistrza Brzegu Dolnego. Wtedy też starostą był Maciej Nejman, natomiast zastępcą mieszkaniec Brzegu Dolnego Marek Cukrowski. Jak widać historia lubi się powtarzać.

Po tym uroczystym rozpoczęciu sesji i po krótkiej przerwie, radni przystąpili do porządku obrad.
Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla samorządowego zakładu budżetowego Kompleksu Hotelowo-Sportowego  „ROKITA”.

Po krótkim omówieniu szczegółów dotyczących programu „Dolnobrzeska Karta Mieszkańca , uchwała w sprawie jego przyjęcia również została podjęta jednogłośnie.

Następnie radni rozpatrzyli  projekty uchwał w sprawie nadania nazw rondom na terenie gminy Brzeg Dolny. W głosowaniu przyjęto nazwę „Premiera Tadeusza Mazowieckiego” dla ronda przy moście „Wolności 4 Czerwca”, „Konstytucji”  dla ronda przed Żerkówkiem, oraz „Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej” dla ronda przed Radeczem.
Nadano również nazwę skwerowi znajdującemu się między ulicą Jana Pawła II i Warzyńską, który według projektu uchwały nazywać się będzie „Kombatantów i Zesłańców Sybiru”.

Zastępca burmistrza Paweł Pirek przedstawił też jak wygląda sytuacja z miejscami dla dzieci w Przedszkolach. Niektórzy mieszkańcy w mediach społecznościowych zarzucali burmistrzowi kłamstwa bo ich zdaniem miejsc dla najmłodszych dzieci brakuje. Wiceburmistrz wyjaśnił, że jest to nieprawdą. W czasie rekrutacji, do Przedszkola nr 1 wpłynęło 91 wniosków, z tego 30 dzieci do 2 roku życia przyjęto do utworzonego tam Klubiku Dziecięcego, 42 dzieci przyjęto do Przedszkola nr 1 a  pozostałe dzieci do  Przedszkola nr 2, 3 lub 4. Są jeszcze wolne miejsca w Przedszkolu nr 2.

Na relację z 45.Sesji Rady Miejskiej zapraszamy do naszego programu lokalnego. Relacja również na stronie www.brzegdolny.pl

Polecamy