Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Na Stadionie w Wińsku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Wzięły w nich udział: jednostka Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zakładowa Służba Ratownicza PCC Rokita.

O godz. 12.00 w intencji strażaków sprawowana była Msza Święta, w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Wińsku. Po uroczystej mszy, wszyscy strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na apel, gdzie zostały wręczone nagrody, awanse oraz odznaczenia. Wszystkich obecnych przywitała wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata–Zielnica oraz zaproszona minister Beata Kempa. Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Piotr Grzyb podziękował strażakom za ich codzienną pracę.

Rok 2017 przyniósł wiele zdarzeń, w których Straż Pożarna musiała interweniować. To między innymi wyjazdy do zdarzeń drogowych i pożarów. Stąd spora ilość odznaczeń, zarówno dla strażaków zawodowych, jak i ochotników. Strażaków z poszczególnych gmin nagrodzili włodarze miasta.

Nagrody zostały przyznane za wzorowe pełnienie ochotniczej służby oraz zaangażowanie w sprawy ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, jak również za zaangażowanie we wspieraniu działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyróżnienia otrzymali również burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski, za szczególne zaangażowanie we wspieraniu działań Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zastępca burmistrza Paweł Pirek za specjalne zasługi dla pożarnictwa.

Swoje nagrody wręczyli również nadleśniczy nadleśnictwa Wołów oraz Oborniki Śląskie.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na Stadionie odbyła się biesiada strażacka.

Polecamy