Powiatowa Gala Laureata

Przez cały rok szkolny szkoły z terenu Powiatu Wołowskiego brały udział w licznych konkursach, których organizatorem lub współorganizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

W czwartek na wielkiej Powiatowej Gali Laureata 2015 w Wołowskim Ośrodku Kultury wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom. Wyróżniono też nauczycieli, którzy współpracowali z PCEiPPP w Wołowie. W ciągu roku odbyły się konkursy plastyczne m.in. konkurs poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II oraz rodzinie, konkursy matematyczne „Mały Plusik”, „Plusik” i „Omnibus”, konkursy językowe, a także konkurs „Jestem świadomym konsumentem” i „Bądź bezpiecznym na drodze”.

We wszystkich konkursach brały udział dzieci i młodzież wybrane przez nauczycieli i wychowawców, jak mówi dyrektor Krystyna Adaśko z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – dotknięte talentem. Nagrody i wyróżnienia dzieciom i młodzieży wręczali włodarze gmin i powiatu, bo to właśnie oni współfinansowali konkurs.

Od nowego roku szkolnego Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie znów będzie organizować kolejną edycję konkursów dla dzieci od przedszkoli do szkół średnich.
Radosław Kozioł

Polecamy