Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji poświęcone było przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz samej organizacji ruchu w gminie Brzeg Dolny w kontekście kilkumiesięcznego funkcjonowania tzw. obwodnicy Brzegu Dolnego.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli Przewodniczący Komisji Eugeniusz Skorupka, mieszkańcy Brzegu Dolnego, Komendant Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym, Wicestarosta Powiatu Wołowskiego – Jarosław Iskra, Członek Zarządu Powiatu Wołowskiego – Kamil Jeżyna, Kierownik Referatu Utrzymania Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Prezes ZGK Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym – Arkadiusz Łuczak oraz Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego – Artur Michałek. Rozwiązanie tej uciążliwości nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki i uwarunkowania (prawne, techniczne, społeczne, ekonomiczne). Radny Kamil Kasina zapewnił, że zwróci się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przeprowadzenie analizy pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, istniejącego oznakowania oraz rozważenia ewentualnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na tym obszarze. Również w najbliższych dniach radny wystąpi do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o zwiększenie nadzoru nad kierującymi samochodami ciężarowymi, zwłaszcza w kontekście ich przemieszczania się (cysterny, substancje chemiczne, ADR) po drogach takich jak np. Aleje Jerozolimskie, ul. Naborowska, ul. Puka.

 

Polecamy