Posiedzenia Komisji

9 października tematem Komisji Porządku i bezpieczeństwa było zapoznanie się z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w Brzegu Dolnym. Na posiedzenie zaproszona została dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemilogicznej w Wołowie Krystyna Fesz – Chlebowska, która przedstawiła szczegółowy raport o działalności stacji oraz zakresach w jakich działa stacja sanitarna w gminie.

Na spotkaniu obcy był również zastępca burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz członkowie Komisji Spraw Społecznych. Co pół roku zostaje sporządzony obszerny raport bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego z podziałem na poszczególne gminy. Struktura stacji sanitarno – epidemiologicznej podzielona jest na trzy sektory, w których działa instytucja. Są to dział ekonomiczny, laboratorium akredytowane oraz oddział nadzoru trenowego. Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań sanitarnych w różnych sektorach działalności, zawarte są w opracowanych raportach.

Obradująca w czwartek 10 października Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli wdrożenia reformy oświatowej w gminie Brzeg Dolny. W obradach Komisji uczestniczyło troje członków Komisji oraz Naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Bołdyn.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 24 i 25 września 2019 r. Kontrolujący przyglądali się skutkom reformy podczas wizji lokalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym, a także w Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim. Wdrożenie reformy we wszystkich placówkach ocenili pozytywnie. W zaleceniach pokontrolnych kontrolujący wskazali m. in. potrzebę ujęcia w budżecie na 2020 rok wyższych środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim oraz w Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym.

Polecamy