Ponad 150 tys. zł na pomoce naukowe i książki dla dolnobrzeskich szkół

2907

Do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 trafią pomoce naukowe o wartości 150 tys. zł, a do Ossolińczyka książki warte 5 tys. zł.

W poniedziałek do Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym wpłynęła informacja o przyznaniu Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych, służących realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Środki w kwocie 150 tys. zł, na wniosek Gminy Brzeg Dolny przyznało placówkom Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda ze szkół otrzyma po 75 tys. zł.

– Za przyznane środki placówki będą mogły kupić pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, takie jak multimedialna pracownia chemiczna, monitory interaktywne, odczynniki chemiczne, czujniki pomiarowe do doświadczeń biologicznych, modele roślin i zwierząt, czy też oprogramowanie – mówi Małgorzata Bołdyn, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Pomoce dydaktyczne trafią do placówek po wyłonieniu dostawców sprzętu.

W tym samym dniu do Urzędu Miejskiego dotarła jeszcze jedna dobra wiadomość.
Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego uzyskało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację w wysokości 4 tys. zł, przeznaczoną na zakup do biblioteki szkolnej książek, niebędących lekturami. Gmina Brzeg Dolny wsparła szkołę w staraniach o grant wkładem własnym w wysokości 1 tys. zł.

Polecamy