Podział dróg na terenie gminy Brzeg Dolny

drogi

Która droga jest czyja? Poniżej przedstawimy podział dróg i ulic, jakie znajdują się na terenie naszej gminy. Drogi, które przebiegają przez Brzeg Dolny i okoliczne wsie, w większości znajdują się pod zarządem Powiatu. Przez nasze miasto przebiega również droga wojewódzka nr 341 od Pęgowa, przez ulicę Urazką, Kolejową, Jana Puka przez Pyszącą, Pogalewo oraz Grodzanów do Lubiąża, oraz droga wojewódzka 340 przez Bukowice. Pod zarządem gminy są drogi, do których zalicza się te o znaczeniu lokalnym, nie kwalifikujące się do innych kategorii. Stanowią one uzupełniającą sieć dróg, służąc miejscowym potrzebom, ale nie zalicza się do nich dróg wewnętrznych.

Każda z kategorii dróg jest ważna, gdyż wyznacza obowiązki poszczególnym organom, które nimi zarządzają. Te obowiązki to m. in. odśnieżanie. W obrębie drogi znajduje się również pas drogowy, a więc cała infrastruktura związana z nawierzchnią, m.in. chodniki pas zielony, rowy.

podział dróg podział_ulic

 

 

 

 

Polecamy