Podjęto decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania PCM

W dniu dzisiejszym odbyło się Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego podczas którego wybrano wariant restrukturyzacji PCM przygotowany przez prezesa Piotra Burdacha. Projekt restrukturyzacji został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, Zarząd Centrali NFZ, Kierownictwo Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Wojewody Dolnośląskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego. Wybrany został wariant IV, czyli pełna realizacja przebudowy spółki. To duże wyzwanie, ale jednocześnie szansa na utrzymanie powiatowej ochrony zdrowia.
Wariant zakłada m.in.: przeniesienie oddziału wewnętrznego do budynku szpitala w Brzegu Dolnym tak, aby funkcjonował w jednym budynku z oddziałem chirurgicznym. W wołowskich budynkach bez zmian pozostaje oddział rehabilitacyjny, nocna i świąteczna opieka, a na oddziale internistycznym powstanie Zakład Opieki Leczniczej.
Jesteśmy zgodni, co do jednego – Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego zasługują na ochronę zdrowia na najwyższym poziomie i do tego musimy dążyć. Będziemy szukać źródeł finansowania tych inwestycji. Bez pomocy samorządu się nie obejdzie, ale nie ma wyjścia. Dzisiaj, w dobie epidemii, wiemy, jak duże znaczenia ma sprawny system ochrony zdrowia dla życia i zdrowia ludzi.

 

Polecamy