Plany utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej

W Liceum Ogólnokształcącym im. J.M. Ossolińskiego odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzeg Dolny. Spotkanie poprowadzone zostało przez Małgorzatę Bołdyn Naczelnik Oświaty Kultury i Sportu oraz radnego Kamila Kasinę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się vice starosta powiatu wołowskiego Jarosław Iskra, przewodniczący Radny Miejskiej Andrzej Lech, radni z gminy Brzeg Dolny, dyrektorzy oraz nauczyciele dolnobrzeskich placówek oświatowych. Na spotkaniu został przedstawiony pomysł utworzenia takiej organizacji, oraz ewentualne zasady jej funkcjonowania. Ostatecznie decyzję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy zostaną podjęte po przedyskutowaniu pomysłów wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów.
sj

Polecamy