PCM nadal bez dokapitalizowania

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się dziś druga część Walnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, którego zasadniczym celem było udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki oraz podjęcie kluczowych dla jej dalszego funkcjonowania uchwał.

Wspólników reprezentowali Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek oraz Zastępca Burmistrza Wołowa Jan Janas. Obecni byli również prezes Zarządu PCM Piotr Burdach, wicestarosta Jarosław Iskra i zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz pracownicy merytoryczni PCM z panią mecenas Emilią Mądrecką na czele.

Zgromadzenie większością głosów podjęło uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za 2019 rok i w sprawie dalszego istnienia spółki. Większością głosów absolutorium uzyskali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, aktualny prezes spółki oraz poprzedni prezesi. Powołano także nowych członków Rady Nadzorczej: Ilonę Skalską-Lipczyńską – przedstawiciela Powiatu Wołowskiego, Artura Michałka – przedstawiciela Gminy Brzeg Dolny oraz Annę Brodziak-Cisak – przedstawiciela Gminy Wołów.
W przyszłym tygodniu Rada ma się ukonstytuować i wybrać przewodniczącego.

Niestety, z powodu wyłączenia się z udziału w głosowaniu przedstawiciela Gminy Wołów, nie została podjęta uchwała o dokapitalizowaniu spółki, bowiem uchwała ta wymaga jednomyślności wszystkich wspólników. Taka sytuacja może znacznie utrudnić funkcjonowanie spółki. Prezes będzie musiał podejmować kolejne radykalne działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności, a pracownicy prawdopodobnie nie będą mogli liczyć na podwyżki wynagrodzeń.
– Niepodjęcie uchwały w sprawie dokapitalizowania spółki z powodu wyłączenia się Gminy Wołów z udziału w głosowaniu jest czymś niedobrym. Jednym z podnoszonych argumentów było to, że Gmina Wołów chciałaby mieć większy wpływ na działania spółki. W mojej ocenie jest to chybiony argument. Obie gminy mają takie same udziały i tyle samo do powiedzenia, natomiast realizowane są te pomysły, które uzyskały akceptację większości wspólników – powiedział po zakończeniu obrad Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek.

Polecamy