Otwarcie stopnia wodnego

Budowa stopnia wodnego w Malczycach to jedna z najważniejszych inwestycji rzecznych na Dolnym Śląsku. Po ponad 20 latach udało się zakończyć prace, które rozpoczęto zaraz po wielkiej powodzi.

W poniedziałek otwarto śluzę na stopniu wodnym w Malczycach. Celem budowy stopnia wodnego jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Na to wydarzenie został zaproszony m.in.: Minister Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk.

Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie zwierciadła wody w rzece o ok. 2,5 m bezpośrednio poniżej stopnia w Brzegu Dolnym, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie szerokości ponad 1 km na odcinku do Malczyc. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych. Od tej pory możliwa będzie swobodna żegluga statków.

Na stopień wodny w Malczycach składać się będzie trzyprzęsłowy jaz klapowy, jaz stały, śluza jednokomorowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna. Obecnie otworzono śluzę, która umożliwia swobodną żeglugę na tym odcinku Odry. Pozostałe elementy stopnia wodnego, m.in.: elektrownia wodna, zostaną ukończone na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku.

Polecamy