Oświadczenie Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie z dnia 06.02.2020 r.

W Urzędzie Miejskim w Wołowie w dniu 06.02.2020 r. odbyło się spotkanie Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura, Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek, Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Zastępca Burmistrza Wołowa Jan Janas, Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek, Wicestarosta Powiatu Wołowskiego Jarosław Iskra. W spotkaniu również uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie Jan Tomków.

Rozmowy dotyczyły bieżącej działalności spółki jak i strategicznych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem powiatowej służby zdrowia.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Wspólnicy wypracowują wspólne stanowisko i są coraz bliżej optymalnego rozwiązania dla powiatowej służby zdrowia.

Polecamy