Ostatni dzwonek w PZS

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego do Powiatowego Zespołu Szkół przybyli uczniowie gimnazjum i liceum, nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Piotr Smelkowski, który ocenił wyniki uczniów uzyskane w tym roku szkolnym.

Najwyższą średnią w szkole – 5,88 i najlepsze wyniki w nauce osiągnęła uczennica klasy pierwszej liceum Weronika Bodek. Otrzymała ona nagrody książkowe oraz medal „Srebrnego Ossolińczyka”. Zostanie również zgłoszona do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Również wysoki wynik uzyskali bracia Mateusz i Łukasz Gargula. Mateusz skończył klasę pierwszą ze średnią 5,75, natomiast Łukasz ze średnią 5,69.

W tym roku najlepszym uczniom gimnazjum wręczony został medal „Mały Ossolińczyk”. Szkoła chce w ten sposób docenić wyniki w nauce gimnazjalistów. Medal „Srebrny i Złoty Ossolińczyk” zarezerwowany jest dla uczniów liceum. Jako pierwszy ten medal otrzymał Hubert Chrobak. Uzyskał on średnią ocen 5,72. Kolejne medale otrzymało kilkunastu uczniów gimnazjum ze średnią powyżej 4,75. Rodzice wyróżniających się uczniów uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi wręczonymi przez dyrektora szkoły.
Radosław Kozioł

Polecamy