Ossolińczyk z tytułem SREBRNEJ SZKOŁY

Srebrny Ossolińczyk

Po raz 21 miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych liceów w Polsce. Jest to prestiżowy Ranking ważny dla szkół, rodziców i uczniów w całej Polsce, którzy kierują się jego wynikami przy wyborze szkoły średniej, wybierając tę, która doprowadzi ich do świetnie zdanej matury, dobrych studiów, a w rezultacie ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Zgodnie z informacjami zamieszonymi na stronie internetowej miesięcznika „Perspektywy” w tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2126 liceów ogólnokształcących, które spełniły określone kryteria.

„Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk. (…) Kryteria Rankingu Liceów 2019 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. (…) Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową”[1]. Szkoły z czołówki rankingu mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Ossolińczyk od lat należy do czołówki najlepszych liceów w kraju i na Dolnym Śląsku. W tym roku zajął 38 miejsce w województwie dolnośląskim. Jest to niewątpliwie ogromne osiągnięcie uczniów, nauczycieli, szkoły. W tym roku, kolejny już raz mamy zaszczyt, jako jedyna publiczna szkoła w powiecie wołowskim, posługiwać się tytułem Srebrnej Szkoły.  Pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazła się szkoła w ostatnim czasie, uczniowie i ich nauczyciele stanęli na wysokości zadania i utrzymali wysoki poziom.

Od lat sukcesy szkoły są dostrzegane i doceniane przez instytucje zewnętrzne, a szkoła jest wyróżniana spośród  innych szkół w całej Polsce. Dotychczasowa polityka prowadzona wobec szkoły sprawiła, że lokalnie zdaje się być ona niedoceniana. A powtarzane nieprawdziwe informacje nie wpływały pozytywnie na jej wizerunek.

Czas z tym skończyć! Kolejny sukces Ossolińczyka jest dowodem na to, że obecność i honorowy tytuł uzyskany przez szkołę w rankingu nie jest przypadkowy. Doceniono nas już wielokrotnie na arenie ogólnopolskiej, czas żeby Ossolińczyk został doceniony u siebie.

Warto mieć taką szkołę w swoim mieście.

 

Kamila Jawiarczyk,  Aleksandra Cholajda-Miłkowska

Polecamy