Organizacja Plebiscytu Sportowego na posiedzeniu Komisji Sportu

Na wtorkowej Komisji Sportu i Rekreacji omówione zostały sprawozdania finansowe klubów sportowych z terenu gminy Brzeg Dolny za rok 2019. Drugim tematem było przedyskutowanie spraw organizacyjnych dotyczących plebiscytu sportowego. Przypominamy, że zbieranie kandydatur do tytułu najlepszego sportowca trenera, nadzieję sportową oraz organizację trwa do 19 lutego.

Organizacje pozarządowe, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Jeśli organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok, organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Może go przeznaczyć na powiększenie funduszu statutowego.

Pod koniec stycznia rozpoczął się organizowany już od wielu lat plebiscyt sportowy wyłaniający najpopularniejszych sportowców. Na stronie internetowej zamieszczony został regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów. Wszystkie kluby i organizację sportowe mają czas do 19 lutego na przesłanie kandydatur. Później rozpocznie się głosowanie SMS.

Polecamy