Opozycja chce rozmów

Przed rozpoczęciem sesji radni powiatu pożegnali odchodzącą na emeryturę Henrykę Pańków – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie. Były kwiaty, tort, ciepłe słowa dla emerytki oraz podziękowania za bardzo dobrą współpracę z radą i starostwem. Nowym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie oraz jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wołowie będzie pani Krystyna Fesz-Chlebowska.
Podczas tej sesji radni skupili się nad trzema głównymi tematami: tematem powiatowej oświaty, zmian w budżecie oraz służby zdrowia. Ta sesja była trudna dla starosty Macieja Nejmana, bowiem po raz kolejny pokazała wzrastającą siłę opozycji w radzie. Pierwszym przykładem było uchwalenie stanowiska rady w sprawie naboru do dwóch klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym zamiast zaproponowanej jednej.
Głosowanie stanowiska – 10 głosów „za”, przy 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pokazuje, że działania starosty w sprawie dolnobrzeskiego ogólniaka przestały być akceptowane.
Drugim przykładem słabości starosty i wzrostu znaczenia opozycji w radzie jest uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu. Poszło o drogi i dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Wołów.
Opozycja chce, aby starosta zaczął z nią rozmawiać, bo do tej pory w radzie tego brakowało. Radny Marek Gajos zwrócił się do przewodniczącego rady o mediacje w tej sprawie.
Głosowanie nad budżetem – 8 głosów „za”, 8 „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” nie pozwoliło na podjęcie zmian w budżecie. Jednak starosta postanowił opozycję postraszyć.
Elżbieta Bereza poinformowała radnych o rozmowach prowadzonych z dyrektorem Pogotowia Ratunkowego. Wojewoda chce zamienić karetkę z lekarzem na karetkę z ratownikami medycznymi. Na terenie powiatu od czerwca mają stacjonować dwie karetki obsadzone ratownikami medycznymi.
Radna Wioletta Krakowska zwróciła się z wnioskiem do przewodniczącego Rady o zaproszenie na sesję burmistrza Brzegu Dolnego Stanisława Jastrzębskiego, by zaznajomił radę z planami dotyczącymi remontu szpitala w Brzegu Dolnym.

Polecamy